Twix & Coffee – Sweden

Tävlingen genomförs på https://www.facebook.com/TWIXsverige

Utgivare av tävlingen är:

Mars Danmark A/S
Ørestads Boulevard 67
2300 København S
Danmark

 

Samtlig administration av teknik och sociala medier är levererad av Story Laboratory:

Story House

Story Laboratory

Strødamvej 46

2100 Østerbro

Danmark

 

Frågor rörande denna tävling hänvisas till:

alberte.scharbau@thestorylaboratory.dk

 

Så deltar du:

 • För att delta i tävlingen skall du i kommentarsfältet skriva vem du vill bjuda på en trevlig promenad med kaffe och TWIX®.
 • Åldersgränsen för deltagande i tävlingen är min. 18 år.
 • Endast personer bosatta i Sverige kan delta i tävlingen.
 • Tävlingen starta den 10/9 2021 och avlutas den 18/9 2021 kl.23.59.

 

Pris:

 • Det utses tre vinnare i Sverige.
 • Priser är två Stelton to-go-koppar i nordisk design och 32 TWIX®.
 • Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra varor. Det är inte möjligt att ge priset till någon annan eller att sälja det. Vinnaren är själv ansvarig för att betala eventuell skatt för priset.
 • Priset är sponsrat av MARS Danmark.
 • Uppfyller vinnaren inte de uppsatta villkoren, har arrangörerna rätten att utse en ny vinnare.
 • Arrangörerna är inte förpliktigade att offentliggöra bakgrunden till valet av vinnare eller andra detaljer om vinnaren, därtill vinnarens namn.

 

Val av vinnare:

 • En jury bestående av Mars Danmark samt Story Laboratory utser vinnaren. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Vinnare utses den 17/9, 24/9 och 29/9 2021 och kontaktas direkt via svar på kommentar i tävlingens inlägg, där man ombedes att skicka ett privat Facebook-meddelande eller mejl innehållande kontaktuppgifter.
 • Vinnaren skall svara inom 48 timmar, annars utses en ny vinnare.

 

Användning av personlig data:

 • Vid deltagande i tävlingen ges samtycke till registrering av namn och övriga nödvändiga kontaktuppgifter.
 • De uppgifter som deltagaren ger i samband med tävlingen kommer endast vara tillgängliga för Mars Danmark, som är utgivare av tävlingen, och Story Laboratory, som är teknisk leverantör för tävlingen.
 • All personlig data som insamlas vid registrering förvaras säkert. All personlig data som vi har användning för att kontakta vinnaren raderas när tävlingen är över.

 

Dessutom:

 • Mars Danmark och Story Laboratory är inte ansvariga för eventuella tryckfel.
 • Facebook är inte involverad i tävlingen, varken gällande administration, sponsring eller någon annan form.
 • Mars Danmark och Story Laboratory förbehåller sig rätten att eventuellt anpassa villkor och struktur av nuvarande tävling.
 • Mars Danmark kan utan begränsningar och restriktioner använda material från denna tävling i förbindelse med TWIX® eller andra Mars-relaterade produkter, utan att informera eller be om tillåtelse eller kompensera deltagaren.
 • Mars Danmark eller Story Laboratory är inte ansvariga för tekniska problem, som kan leda till att någon inte kan delta i tävlingen eller som påverkar resultatet av tävlingen.
 • Mars Danmark och Story Laboratory kan inte garantera att individuellt skydd av privatliv, gällande material som lagts upp av en tredje part, och frånskriver sig ansvaret för material som lags upp av deltagarna.

 

Lycka till!